Fra Fagrådet deltok leder  Erling Pedersen, nestleder Kirsten Frigstad og sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen. Ved siden av statssekretæren deltok 3 representanter fra embetsverket i HOD. Statssekretær Astrid Nøkleby-Heiberg skulle også deltatt men ble forhindret i siste liten.

Brein-Karlsen, som også deltok på Fagrådets ledermøte om Opptrapingsplanen 6. mai ønsket innspill på sentrale satsningsområder og andre temaer til planarbeidet. Hvordan feltet kan delta inn i det forestående planarbeidet fikk og mye fokus under møtet som ble holdt i Fagrådets lokaler i Nedre Slottsgate i Oslo.

Det er tydelig at Opptrappingsplanen for rusfeltet kjemper om oppmerksomhet med en rekke andre store helsepolitiske oppgaver i departementet. Blant annet Nasjonal sykehus- og helseplan som selvsagt også skal omfatte rusfeltet. Under møtet ble det klart at planen først vil kunne ferdigstilles i løpet av 2015. Noe skuffende at planarbeidet trekker ut i tid ettersom satsning på rusfeltet var ett av de tydeligsate felles borgelige utspillene i valgkampen. Opptrappingsplanen skulle nettopp sørge for at dette ble en prioritert realitet

Fagrådet har tidligere tilbudt sin  "bistand" til planarbeidet gjennom aktivisering av medlemsmassen gjennom nettverk/fora på ulike områder og tilbudet ble utdypet og gjentatt i møtet. Opplegget for dette ble positivt mottatt av Brein-Karslen og Fagrådet vil oversende en skisse til statssekretæren om hvordan dette kan gjennomføres inn mot arbeidet med Opptrappingsplanen. I første omgang vil nettverket med kommunale tiltak eller tiltak  som arbeider på det kommunale ansvarsområdet aktiveres. Selv om Brein-Karlsen var forsiktig med å si hva som blir hovedlinjene synes det klart at kommunene og tiltak i komunalt ansvarsområde vil få mye oppmerksomhet og en  viktig rolle i Opptrappingsplanen.