Fagrådet er bekymret for at rusfeltet igjen tappes for midler og særlig når vi vet at disse stimuleringsmidlene har bidratt til utprøving av blant annet musikkterapi og familieråd i kommunene. Fagrådet er bekymret for at midler som brukes direkte inn mot tiltak i kommunene nå må slåss med ulike typer folkehelsearbeid i en fylkeskommune uten ruskompetanse.

Korus'ene har en viktig rolle overfor kommunene slik det også beskrives i statsbudsjettet, og i en opptrappingsperiode velger regjeringen å flytte stimuleringsmidler for utprøving av gode lokale tiltak.  Med dagens kommunestruktur hvor det er mange små kommuner bidrar Korus'ene med mye kompetanse og bistand. Hvorfor regjeringen mener fylkeskommunen er bedre enn Korus'ene til å forvalte disse pengene er for Fagrådet en gåte.

Grunnbevillingen til Korus'ene er i 2016 på 85 millioner kroner, for 2017 økes den til 86 millioner. Det tilsvarer 1,2%, noe som kun er halvparten av lønnsveksten. Det vil si en realnedgang i driftsstøtten til Korus'ene.

Fagrådet har spilt dette inn til behandlingen av Statsbudsjettet i Stortingets helse- og omsorgskomite.