Spenningen gikk på om beløpet til kommunene var økt i forhold til det som ble lagt frem i kommuneproposisjonen i mai. I forhold til kommuneproposisjonen økes tilskuddet til kommunene, men det er ikke på rusfeltet. Kommunene får 400 nye millioner til rusfeltet og det er i tråd med det som ble lagt til grunn i mai. De gis som frie inntekter. Fagrådet mener det er behov for øremerking i opptrappingsperioden for å sikre at pengene kommer til målgruppen. I tillegg bevilges 30 millioner til forpliktende samarbeidsmodeller herunder Mottak og avklaringssentre. Videre styrkes 30 millioner til å utvide Narkotikadomstolprogrammet og 20 millioner til arbeid og aktivitet i regi av ideelle organisasjoner. Det bevilges også 145 millioner til å øke antallet psykologer i kommunene. Det er spennende at regjeringen satser på arbeid og aktivitet selv om beløpet i den store sammenheng ikke er stort.

I statsbudsjettet skrives det om Opptrappingsplanen for rusfeltet som kommer senere i høst. Dato er fremdeles ikke bestemt, men rammene på 2,4 milliarder i perioden gjentas og det betyr at overføingen til rusfeltet må økes mer pr år enn det gjøres for 2016.

Den gylne regel om større prosentvis økning i psykisk helse og rus enn i somatikk videreføres og Fritt behandlingsvalg innføres i løpet av 2015. Det er antydet at det vil utgjøre 185 millioner kroner. Så innenfor spesialisthelsetjenesten er det foreløpig ikke særlig vekst for TSB men Fagrådet er glad for at den gylne regel videreføres. Det er et tydelig politisk signal til de regionale helseforetakene om at TSB skal prioriteres innenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten.

For rusfeltet er statsbudsjettet 2016 starten på Opptrappingsplanen for rusfeltet. En opptrappingsplan det er store forventninger til selv om rammene for planen ble kjent i valgkampen. Så konklusjonen er at Helse- og omsorgsminister Bent Høie leverer det han har lovet, ikke mer - ikke mindre.

Les pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet her...

Statsbudsjettet finner du her...