Organisasjonene har skrevet et opprop som ble overlevert Helseminister Vestre på utsiden av Helsedepartementet.

Organisasjonene er bekymret for at gode fagmiljøer vil forsvinne og tilbudet til personer med rusrelaterte problemer blir dårligere.

Statsråd Vestre har senere i juni invitert paraplyorganisasjonene til et møte hvor vi kan gi "innspill på utfordringer og mulige tiltak for å sikre gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester og en god folkehelse". 

Oppropet ser du under