Arbeidsplanen 2015 for Fagrådet sier i punkt 11 at Fagrådet aktivt skal rekruttere medlemmer i alle deler av rusfeltet. Bare etter sommerferien har Fagrådet fått fem nye medlemmer:

Os kommune. Os kommune ligger i Hordaland fylke. Kommunen har i underkant av 20 000 innbyggere og grenser i nord til Bergen og Samnanger. To ledere deltok på Fagrådets studietur til Madrid i juni og fikk da erfare en av de mange gode grunnene til å være medlem i Fagrådet.

Ringsaker kommune. Ringsaker kommune ligger i Hedmark fylke. Kommunen har ca 34 000 innbyggere og er den mest befolkningsrike kommunen i Hedmark. Kommunen vant Regjeringens pris for godt  kriminalitetsforebyggende arbeid i 2013. Nylig ga de ut en håndbok om tidlig intervensjon knyttet til ungdom og rus, og vil presentere arbeidet på ett av miniseminarene på Fagrådets konferanse neste uke.

Normal. Normal er en brukerorganisasjon som kjemper for en ny ruspolitikk der man regulerer cannabis på samme måte som alkohol. Organisasjonen ønsker en slutt på straffeforfølgelsen av voksne cannabisbrukere.

Farm in action. Farm in action er et rehabilitering og omsorgssenter for unge voksne med problematikk innen rus og psykisk helse. Senteret ligger i Grimstad. Endring- og ressursfokusert tilnærming står sentralt og tilbudet har gårdsbruk som ramme.

Fotballstiftelsen. Fotballstiftelsen er en egen stiftelse med utspring i Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund. Det er lagene i Tippeligaen og OBOS ligaen som har egne gatefotballag. Det er en noen annen måte å drive gatefotball på enn det Frelsesarmeen gjør. Vi vil presentere Fotballstiftelsen noe mer senere i høst.

De nye medlemmene ønskes velkommen.