EMCDDA samler inn tall fra Tyrkia og Norge i tillegg til alle EU landene. EMCDDA rapporterer årlig om utviklingstrender, analyser og statistikk knyttet til narkotikabruk. I tillegg rapporterer de om hvor mange nye rusmidler som er kartlagt i Europa i løpet av det siste året og hva som er konsekvensene av å bruke dem.

Cannabis er det narkotiske stoffet som beslaglegges oftest, med 8 av 10 beslag i Europa. Kripos  la tidligere i år fram "Narkotika- og dopingstatistikk 2014" der det framkom et beslag på 2660 kilo knyttet til hasj, marihuana og cannabisplanter i Norge. I likhet med EMCDDA er også Kripos opptatt av økningen i styrke og renhet på cannabis, der de finner et høyere innhold av virkestoffet THC enn tidligere. I følge Kripos kan styrkegraden være opp til tre ganger sterkere enn hva som har vært vanlig over mange år.

Den nye rapporten fra EMCDDA løfter også fram økende bruk av nye psykoaktive stoffer (NPS/legal highs). Felles for NPS er at de er syntetisk framstilt for å etterligne virkningen av kjente narkotiske stoffer. Produsentene av NPS gjør imidlertid stadig små endringer i molekylstrukturene for å omgå den eksisterende narkotikalovgivningen i det enkelte land - slik at virkningen forblir den samme, men man får et "nytt" stoff. NPS kan ha en varierende grad av renhet, men er kjennetegnet ved at de ofte gir en kraftig psykoaktiv ruseffekt (Westbye Pedersen 2014).

I følge rapporten fra EMCCDA ble det i 2014 påvist i gjennomsnitt to nye NPS per uke. Om en ser på etterligninger av cannabis alene har EMCDDA påvist mer enn 130 syntetiske cannabinoider i de senere år. De fleste ser ut til å være produsert i Kina. Kjemikaliene sendes i pulverform til Europa, for så å blandes med plantemateriale og pakkes for salg som "legal high"-produkter.

Internett har blitt en viktig kanal for kjøp og salg av NPS og både Kripos og EMCDDA advarer mot bruk av stoffene. NPS er svært potente stoffer som er lett å overdosere og som kan ha fatale konsekvenser skriver Kripos.

Les rapporten fra EMCDDA her