Cannabis (primært hasj og marihuana) er det mest brukte illegale rusmidlet både i Norge og resten av den vestlige verden. Folkehelseinstituttets tall viser at i aldersgruppen 16-64 år rapporterte en av fem å ha bruk av cannabis noen gang, mens 4-5 prosent oppga bruk av cannabis siste 12 måneder. Andelen som rapporterte bruk av cannabis siste fire uker har ligget stabilt lavt på rundt 2 prosent. Av disse oppga en av fem mer enn 50 gangers bruk i løpet av livet.

De fleste som oppga cannabisbruk rapporterte videre en begrenset bruk – fra en til fem ganger i løpet av livet.

Det er en en overvekt av yngre brukere og det er flere menn enn kvinner bruker cannabis.  Gjennomsnittlig debutalder for cannabis var 19 år i hele utvalget.

Det som kanskje vil overraske mange er at også bruken av sentralstimulerende stoffer – kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA – har vært stabil i samme periode. Disse stoffene er også mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.

Les hele rapporten fra FHI ved å klikke her