NFSP jobber for å spre kunnskap om spillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang og være et samarbeidsforum for fagfolk og interesserte. Norsk Forening for Spillproblematikk ble stiftet i april 2000 av behandlere som arbeidet med pengespillavhengighet og andre interesserte.
nfsp.no

Ønsker å spre kunnskap
Penge- og dataspill vekker ofte sterke meninger og følelser. Hvorfor spiller vi? Hva gjør at gambling, veddemål og spill generelt har sterke røtter i vår historie? Handler pengespill mest om penger, eller er det noe annet som driver oss?

Pengespillmarkedet er under stadig endring, med stadige nye pengespill og mange utenlandsbaserte aktører med pågående markedsføring. Reklame for spillene i media er pågående og neste spill er bare et tastetrykk unna, ofte med startbonus. NFSP ønsker å spre kunnskap og medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud.

Fagrådets styremedlem, Ingjerd Meen Lorvik, er leder av NFSP. Styret består av fagpersoner som jobber innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Blå Kors Lade Behandlingssenter, Blå Kors Poliklinikk i Oslo og Kirkens Sosialtjeneste, Crux i Stavanger. Videre har foreningen styremedlemmer fra Actis, KoRus-Øst og Universitetet i Bergen.

Ønsker å bidra til å redusere problemene
Spilleproblemer hos en av de voksne i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår til de pårørende. Undersøkelser har vist hvordan problemspilling får negative konsekvenser for både barn og voksne i familien. De pårørende beskriver psykiske og fysiske helsevansker, endrede relasjoner i familien, emosjonell utrygghet, stor grad av økonomisk utrygghet, tap av bolig, periodevis vansker med deltakelse i arbeidsliv og skolegang, samt en opplevelse av at man som pårørende har mangelfull tilgang til offentlige hjelpetiltak. Pårørende etterlyser særlig beskyttelse mot aggressiv reklame for spilling.

NFSP ønsker å påvirke de politisk bestemte rammebetingelsene for pengespill og andre spill med sikte på å redusere problemene og gi begrunnede råd til offentlige myndigheter om spillproblematikk.

Sjekk ut den nyåpnede nettsiden 

Foto: nfsp.no

Les mer:

Ny bok om spillavhengighet!

Problemspilling preger hele tilværelsen

Det går på en måte aldri over - En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer

Ny manual for spilleavhengighet