Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbudene til personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske problemer. 

Større byer og kommuner med åpne russcener vil bli prioritert. Helsedirektoratet vektlegger antallet personer som omfattes av tjenesten det søkes tilskudd til.

Tilskuddordningen har oppstått gjennom en ekstrabevilling i revidert nasjonalbudsjett 
Årsaken til ekstrabevillingen er utbruddet av Covid-19  som gjorde at en stor del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og det øvrige tjenestetilbudet ble redusert eller stengt på grunn av smittevernhensyn.

Fra tidlig i april har det blitt anbefalt gradvis gjenåpning og opptrapping av, men dette har vist seg å være krevende for mange kommuner.
Helsedirektoratet

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av Covid-19. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er bekymringsfull, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.