Det har vært en omstridt praksis. Men tirsdag denne uken kom Politidirektoratet med beslutningen om at de nå vil droppe bruk av narkohunder på skoler. 

Elevorganisasjonen jubler
- Vi har jobbet for dette siden 2012, og vi har stått helt alene. Jeg vet hvor mye motgang vi har hatt, så nå er jeg rørt over at dagen endelig har kommet, sier leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs til NRK.

Nå er det flere andre typer organisasjoner som har støttet og arbeidet for å endre en slik praksis. Noe urovekkende er det at Elevorganisjonen ikke har opplevd støtte underveis i den lange kampen. Det er en tankevekker til de "voksne". Spørsmålet er ofte om vi ville akseptert dette på vår egen arbeidsplass.

Negative konsekvenser
Politidirektoratet begrunner avgjørelsen med  at de negative konsekvensene er større enn de positive. Bruk av hund påvirker læringsmiljøet negativt. I tillegg fører det til stigmatisering av enkeltelever når man går inn i klasserom med søkshund. Det er Bjørn Eirik Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet som sier dette til NRK. Men han legger til at politiet stort sett har gjort dette på oppfordring direkte fra skolene.

Post rusreformen
I lys av regjeringens forslag til rusreform, avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk, har det vært debatter og saker om rettigheter og krenkelser. Riksadvokaten har også avklart når politiet har rett til å ransake og hva som anses som for inngripende. Det skal være skjellig grunn til mistanke overfor enkeltpersoner for å benytte slike tiltak.

Bruk av hund på generelt grunnlag anses av de fleste som brudd på menneskerettighetene og elevenes rettssikkerhet. Vi mener at det ikke er tilfeldig at denne beslutningen kommer akkurat nå. 

Hva nå skoleledere?
I følge politiet er det som oftest på oppfordring fra skolene de har aksjonert, sier Vandvik og legger til at søk med hund har vært svært effektivt. Hva som ligger i effektivt problematiseres ikke, men det er grunn til å tro at det menes at de finner illegale rusmidler og ikke effektivt som skremsel.

For skoleledere og skoleeiere som har etterspurt denne type aksjoner må nå gå i dialog med elever og deres organisasjoner ved mistanke om bruk eller oppbevaring av rusmidler på skolens område. 

Fagrådet gratulerer Elevorganisasjonen med en viktig seier for barn og unges rettssikkerhet.