Han er en av de som bidrar på markeringen av verdens overdosedag 31. August med konsert kl 19.30 på Rådhusplassen i Oslo, som en del av programmet for Homeless World Cup, arrangert av Frelsesarmeen.

Markeringer over hele landet
Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes injisering av rusmidler. 31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Dagen ble første gang markert i Australia i 2001, etter initiativ fra Frelsesarmeen. Nå markeres den verden over. Bare i Norge arrangeres det markeringer nær 30 steder. Se oversikt på Verdens Overosedag sin Facebookside her.

Overdosestrategien må forlenges
Mange steder går kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen for å markere Verdens overdosedag. Markeringen er også ett av flere tiltak i Nasjonal overdosestrategi fra Helsedirektoratet. Hovedmålet i strategien har vært en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon. Vi er inne i det siste året for strategien og Fagrådet håper arbeidet vil forlenges med høyere prioritering av tiltak. Tallene på overdoser har de siste årene vært stabile, med unntak av 2015, da det var en markant økning i antall overdosedødsfall over hele landet! Tretten kommuner deltar per i dag i et læringsnettverk for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet, men politisk unnlater vi å gi grønt lys for flere av de viktigste tiltakene i strategien. Fagrådet har påpekt dette i lang tid og ber sterkt om at politikerne må se alvoret i situasjonen og ikke holde fast i gamle prinsipper.

Ligge-ned-overdosemarkering utenfor Stortinget
I Oslo er det flere markeringer i tillegg til det som skjer på Rådhusplassen. Foreningen Tryggere Ruspolitikk, proLAR og LAR-nett Norge markerer Verdens overdosedag med at folk legger seg ned foran Stortinget for å visualisere antallet som døde i 2015. Markeringen er kl.17.00 den 31.august på Eidsvolls plass. Dersom du ønsker å støtte opp under denne visualiseringen av overdosene er alle velkommen til å møte opp.

- Dette vil bli en visuell og sterk markering for å minnes alle dem som ikke finnes blant oss lenger, men også for å sende et tydelig bilde til våre politikere om at dette er alt for mange, skriver foreningen i sin invitasjon.

- Når det dør så mange hvert år kan dette bare bli statistikk som forventet for mange politikere. Men for dem som kjenner et menneske, enten det er noen sin sønn, barnebarn, søster eller foreldre, er hvert menneskeliv et stort tap. For å vise at det handler om mennesker, ikke bare tall i statistikk, vil vi samle 250-300 mennesker som skal legge seg ned (som døde) på Eidsvolls plass.

Fagrådet oppfordrer alle med personlig eller profesjonell interesse for rusfeltet om å stille opp på markeringene landet rundt.