Seminaret ble arrangert av Akan kompetansesenter, Blå Kors og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Paneldeltakere var:
Hasle Løchen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter
Helene Haavik Hjelbak, Psykologspesialist i Blå Kors Poliklinikk Oslo
Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Bente Karlsen Røstad, kjent fra NRK-serien «Forført av spriten»
Ordstyrer: Terje Svabø

Skam  og aksept -skyld og tilgivelse
Bente Karlsen Røstad kjenner ikke lenger skam for sin tidligere alkoholavhengighet, men veien har vært lang og selvforakten stor. - Det forløsende var å møte andre kvinner og menn som levde vanlige liv, men som hadde samme problemet som meg - og kunne snakke åpent og ærlig med dem om problemet. Da forstod jeg at det håp og at jeg kunne vinne selvrespekten tilbake.

Hasle Løchen kommenterte dette med at skammen først forsvinner når et menneske aksepterer problemet overfor seg selv. Skam og aksept henger sammen - akkurat som skyld og tilgivelse gjør!

Helene Haavik Hjelbak sa at skam er knyttet til hvem vi er, skyld om hva vi gjør. Derfor er skam så sårbart. -Folk tenker ofte hva er det meg som ikke klarer å håndtere alkohol slik alle andre gjør. Debatter i rusfeltet handler ofte om illegale rusmidler. Vi liker kanskje ikke å snakke om alkohol, for da må vi snakke om oss selv, sa hun.

Men hvor kommer moralisme og skam fra?
Samfunnet er ofte ambivalent i sin tilnærming til rusavhengighet og personer med rusproblemer. På den ene siden er det definert som sykdom i diagnoselistene og avhengighet har blitt en legespesialitet. På den andre siden ser vi holdninger om "ansvarsløshet og dumhet" med påfølgende stigmatisering, sa Torhild Kielland.

Ambivalensen påvirker våre holdninger, men også konkrete hjelpetiltak, systematikk, vedtak og internkontroll. Har vi fortsatt en verdighetsskala i samfunnet der fysisk helse regjerer på toppen over psykisk helse og rusavhengighet, og er dette med på å opprettholde skam og moralisme?

Skam blomstrer under moralisme og umyndiggjøring. Så lenge vi beholder praksis der vi i rusbehandling krever at pasienter må kvalifisere seg til behandling har vi et problem. Mange krever at pasientene må være motiverte for endring før de får et behandlingstilbud, i motsetning til de fleste andre helsetjenester. Vi kan anbefale endringer og trening og kosthold, men en krever ikke av kreftpasienter eller diabetespasienter at de må endre dårlige vaner for å motta helsehjelp.

Stor interesse for skam
Lokalet var fylt til randen og spørsmålene mange. Vi takker alle som fant veien til frokostseminaret for oppmøte og stort engasjement.