På onsdag takket vi av Torhild sammen med kolleger og mange av hennes gode samarbeidspartnere gjennom 9 år. Det var velfortjent ros av både innsats og evne til å få folk med seg. Husbandet fra Stedet Sagene spilte god musikk helt i tråd med Torhild ånd. Musikkterapi har vært, og er, et av Torhilds hjertebarn innenfor rusfeltet.

Hun har også blitt intervjuet av vårt nettmagasin og det kan du lese i Rus & Samfunn.

Godt likt, produktiv, arbeidssom, særdeles gode evner til samarbeid, evne til å se brukerne, faglig nysgjerrig, kreativ, modig og humørfylt er bare noen av de gode ordene Torhild får med seg ut døren av våre lokaler i Nedre Slottsgt i dag. Allerede mandag er hun på plass på sin nye arbeidsplass, Høyskolen i Innlandet campus Elverum. Der starter hun som seksjonsleder for blant annet videreutdanning og masterløp innenfor rus og psykisk helse.

På vegne av et samlet rusfelt ønsker vi Torhild lykke til ved Høyskolen i Innlandet og heldigvis forlater hun ikke rusfeltet.

Ny rådgiver

For Rusfeltets hovedorganisasjon, våre medlemmer og samarbeidspartnere vil det bli et savn. I en kort periode vil kapasiteten i administrasjonen være noe redusert. Men vi vil fortsatt høre fra dere. 

Leder, Jan Gunnar Skoftedalen, kan nås både på telefon 41 47 42 90 og på e-post jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no

Fra midten av august vil Ingunn Lambertsen være på plass. Hun er ansatt som ny rådgiver i Rusfeltets hovedorganisasjon. Hun er sykepleier og kommer fra en lederstilling i Bærum kommune. 

Hun vil ivareta en del av de oppgavene som Torhild har hatt, men også være med på å utvikle RHO videre. Flere av dere har allerede møtt Ingunn. Men dere kan også lese mer om Ingunn her.