Hvorvidt det er en bra dag for effektivisering av offentlig sektor skal Fagrådet ikke uttale seg om men at det er dårlig dag for rusfeltet tror vi det er liten tvil om. På nytt organiseres rusfeltet bort og forskningen flyttes inn i et forvaltningsorgan som det Folkehelseinstituttet er. Et forvaltningsorgan er mer hierarkisk, disiplinert og byråkratisk enn det et selvstendig forskningsinstitutt er. Folkehelseinstituttet styrkes med

Fagrådet sendte brev til Helse- og omsorgsminister Høie om saken 2.februar 2015. Vi har ikke mottatt svar på vårt brev. I brevet gav Fagrådet uttrykk for bekymring for at selvstendig forskning på rusfeltet forsvinner og rusfeltet organiseres bort.

Fagrådet har gjennom mange år arbeidet for å styrke rusforskningen. Betydningen av forskning ble understreket også av administrerende direktør i Helse Vest, Stener Kvinnsland, under ruspolitisk seminar. Han mente at mangel på forskning var en av grunnene til feltets lave status. Beslutningen om å legge ned SIRUS har Fagrådet forstått er en orientering til Stortinget og ikke gjenstand på politisk diskusjon og vedtak i Stortinget. Fagrådet vil følge med på hva nedleggelsen av SIRUS vil bety for den selvstendige rusforskningen og hvis utviklingen går feil vei orientere beslutningstakerne. Fagrådet håper at nedleggelsen ikke fører til at dyktige og erfarne forskere på rusfeltet søker seg bort fra rusforskningen.