Det er knyttet stor spenning til om regjeringen vil følge de forslagene som Torgersen-utvalget foreslo i sin NOU. 

Program

Helse- og omsorgsminister Bent Høie innleder om regjeringens forslag til rusreform. Han fortsetter deretter i samtale med leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Hva regjeringen har landet på er ikke kjent, men debatten i media og mellom de politiske partiene, har vist sentrale temaer som vi vil belyse.

Sterke stemmer som blant andre Sverre Nesvåg, Arild Knutsen, Stian Biong, Siv Løvland, Åse Marie Håkonsen, Pernille Husebye, Gunnar Thingnes Simonsen, Ingunn Otterbech, Willy Pedersen, Knut Reinås og Kenneth A. Johansen kommer. Vi har flere invitasjoner ute som vi venter på svar på de nærmeste dagene. Panelsamtalene blir ledet av våre styremedlemmer Trude Lønning og Lars A. Lian, og styreleder Anders Dalsaune Jansen.

Vi avslutter dagen med en politisk debatt der blant andre Ingvild Kjerkol, Carl Erik Grimstad, Kjersti Toppe og Sveinung Stensland er invitert. Et detaljert program kommer så snart vi har alle de siste detaljene på plass.

Vi åpner for fysiske plasser ut fra gjeldenede smittevernregler. Ta kontakt om du allerede vil sikre deg en av de svært få fysiske plassene, medlemmer blir prioritert. 

Priser og betingelser:

Digitalt:  200 kroner for medlemmer, andre 300 kroner  
 

Påmelding

Klikk her for å melde deg på