Denne høsten kommer Helse Sør-Øst med sin anbudskonferanse innenfor Tverrfaglig Spesialistert Rusbehandling (TSB). Det er en stor anskaffelse og det er grunn til at mange virksomheter vil levere anbud.

Virke som organiserer mange ideelle virksomheter arrangerer fredag 25. august kl.09.00 - 12.00 et seminar for dem som skal eller tenker på, å levere anbud. Det er åpent både for medlemmer i Virke og andre interesserte. 

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen vil innlede om regjeringens politikk.


Program
08.30: Dørene åpner
Kaffe og lett servering

09.00: Velkommen
Bransjeleder spesialisthelse i Virke Per Gunnar Dahl  

09.05: Regjeringens politikk for rusforebygging og behandling
Statssekretær Ellen Rønning Arnesen fra AP innleder og tar spørsmål

09.45: Hva bør HSØ anskaffe?
Representant for Brukerorganisasjonene om behovsanalysen

10.05: Pause

10.15: Gjør deg klar for anbud
Advokat Anders Aasland Kittilsen fra Virke

11.30: Nettverk for private ideelle aktører innen rus
Bransjeleder Per Gunnar Dahl 

12.00: Slutt

Påmelding