Brosjyren henvender seg direkte til folk som er smittet av Hepatitt C eller som vurderer å teste seg. Brosjyren er prydet av artige og illustrerende tegninger av Tonje Gjelsten.

Brosjyren gir oversiktlig informasjon om hva Hepatitt C er, symptomer, hvordan du kan teste deg, hvordan viruset smitter og om behandling.

Fagrådet og bruker- og pårørendeorganisasjonene engasjerer seg sterkt i arbeidet for en bedre behandling av mennesker med Hepatitt C virus og har i tidligere saker lagt vekt på at vi ønsker samme medisinske tilnærming som ved HIV-viruset. For HIV starter behandling umiddelbart etter bekreftet smitte nettopp for å forhindre videre spredning. Selv om medisinering av HIV, i likhet med Hepatitt C, ikke gjør pasienten immun nektes ikke pasienten behandling, heller motsatt, pasienten får høyere prioritet ved å bli satt i en risikogruppe med forebyggende medisinering og tettere oppfølging. Det er uverdig at pasienter med Hepatitt C ikke får samme tilbud.

Per i dag er det kun pasienter med genotype 1 og 4 av Hepatitt C som får tilbud om rask behandling på sykehus (40% av pasientgruppa). For genotype 2 og 3 gjelder fortsatt de gamle reglene om at sykdommen må ha kommet i den fasen der leverskadeutviklingen er i gang før behandling vurderes. Fagrådet mener at prioriteringsargumentet for oppstart av behandling ikke skal benyttes i forhold til Hepatitt C av to grunner:
- de aller fleste blir helt friske av viruset når de får behandling (den er ikke"bare" livsforlengende)
- folk blir ikke lenger smittebærere

For å forebygge bedre mener Fagrådet at vi umiddelbart kan starte med å utrede og medisinere alle Hepatitt C smittede som per i dag er i LAR behandling, i brukerorganisasjoner, i rusbehandling eller soner en dom. Her har vi potensielt flere tusen smittebærere som er i en livssituasjon der de ofte ønsker endring. Behandling av Hepatitt C kan også bidra til å øke motivasjonen for endring og vi må fordomsfritt forebygge blant aktive rusmisbrukere ved å dele ut rent brukerutstyr som askorbinsyre, bomull, kokekar og sprøyter parallelt med informasjon og opplæring om viruset.

Fagrådet og brukerorganisasjonene på rusfeltet oppfordrer Helsedirektoratet til å inkludere et nasjonalt kvalitetskrav om å sjekke Hepatitt C - status ved inntak/utredning til alle typer rusbehandling, i retningslinjene for rusbehandling og avrusning. Det fortsatt en lang vei å gå før vi er i mål og ikke minst er i tråd med WHOs visjon om å eliminere viruset.