Rusreformutvalgets innstilling ble sendt på høring i desember 2019 med frist for merknader innen 2. april 2020. På grunn av den ekstraordinær situasjonen med Covid19 har departementet besluttet å gi forlenget høringsfrist. Vi og andre som allerede har sendt inn høringssvar kan se bort fra forlengelsen.

Klikk her for å sende inn høringssvar digitalt gjennom departementets nettside for høringer

På nettsiden er det mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert fortløpende.

Den varslede cannabiskampanjen som skulle lanseres i april er også utsatt, melder helsedirektoratet. Her er det ikke kommet noen ny dato, men direktoratet sier at kampanjen vil publiseres når “koronasituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig og forsvarlig”.