Overskriften blir "Bruk og besittelse av narkotika. Straff - sanksjoner - avkriminalisering?" Seminaret med samme overskrift ble avlyst i mai på grunn av hotellstreiken. Temaet har fått en ny aktualitet med Høies utspill 5.oktober.

Fagrådet arbeider med å få både toppolitikere, brukerrepresentanter og fagfolk til programmet.  Vi publiserer programmet så snart vi har det ferdig.

Seminaret vil foregå på Gamle Museet i Dronningensgate 4 i Oslo.