Vi opplever situasjonen svært beklagelig, men den er utenfor vår kontroll.  Vi ønsket sterkt å gjennomføre seminaret da vi har et viktig tema, gode innledere og 200 deltakere.

Fagrådet har valgt å ikke flytte seminaret til andre lokaler. Fagrådet ønsker ikke å undergrave en lovlig konflikt.

Alle innledere og påmeldte vil få tilsendt informasjon på e-post i løpet av onsdag 18.mai.