RIO er en av 6 brukerorganisasjoner på rusfeltet og er den som tydeligst har gitt støtte til pasientenes helsetjeneste og ikke minst reformen Fritt behandlingsvalg som nå er til behandling på Stortinget. Jon Storaas er en kjent skikkelse innenfor rusfeltet som leder av RIO i mange år. Han er frittalende og skyter fra hofta når han anser det som  nødvendig. Selv om han og RIO støtter innføringen av Fritt behandlingsvalg mener han det ennå er et stykke igjen til at pasienten står med den innflytelsen de bør ha.

Kom til Oslo kongressenter fredag 8.mai og hør hva Jon Storaas utfordre fagfeltet og politisk miljø på at pasienten skal bestemme og at det bør skje nå!!