Årets ruspolitiske seminar har tittelen, Pasientene helsetjeneste - hva betyr det for rusfeltet? Har begrepet pasientenes helsetjeneste noe substans i møte mellom den rusavhengige og behandler/ruskonsulent/lege?

Dagfinn Haarr har lang fartstid som fastlege i Kristiansand med mange rusavhengige på sin liste. Nå arbeider han som kommuneoverlege i Kristiansand kommune og rådgiver for kommunale rustiltak. Gjennom sitt arbeid har han hatt mye kontakt med spesialisthelsetjenesten i TSB. Han har tydelig synspunkter på hva som må til for å sikre det beste resultatet for den rusavhengige og da er det en rekke forhold som må problematiseres i Pasientenes helsetjeneste.  Favoriserer pasientens helsetjeneste enkelte grupper, mens andre får det vanskeligere?

For de som har hørt Dagfinn Haarr tidligere vet at han har mye på hjertet, er tydelig og snakker mye - vi gleder oss til å høre ham på Fagrådets ruspolitiske seminar 8.mai i Oslo Kongressenter.