Bare de siste ukene har vi lest overskrifter som:  - Moralisme står i veien for heroinassistert behandling! - Heroinassistert behandling virker! - Hvorfor er det overhode en politisk behandling hvilke medikamenter som skal tas i bruk i behandling?  - Forskere fraråder heroinassistert behandling! -Heroinassistert behandling er langt dyrere og har høyere risiko for komplikasjoner enn annen legemiddelassistert behandling.

Siden midten av 1990-tallet har Sveits gått i spissen for å ta i bruk heroinassistert behandling. Nederland har fulgt etter. Forsøk er gjennomført i land som Tyskland, Storbritannia, Spania, Canada og Danmark. Så langt spriker oppsummeringene av hvilke resultater heroinassistert behandling gir. En rapport fra EUs narkotikabyrå konkluderte i 2012 med at heroinassistert behandling førte til at pasientene "fungerer bedre sosialt", får "vesentlig bedre helse", reduserer bruken av ulovlig heroin og bedriver "mindre kriminell aktivitet". SERAFrapport 1/2017 utgitt 7. februar i år har en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget og konkluderer med at heroinassistert behandling ikke bør starte opp i Norge.

I løpet av våren skal de politiske partiene vedta sine politiske programmer for neste stortingsperiode og det er stor sannsynlighet for at vi får et politisk flertall for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. I fagfeltet er det imidlertid ikke mange som argumenterer for dette tilbudet og brukerorganisasjonene er delt på hva de mener. Media virker mer samstemte på at heroinassistert behandling bør være et tilbud til de som sliter mest. Hvorfor er politikerne ivrige på å få til heroinassistert behandling når fagfeltet i mindre grad er opptatt av det? Er ikke politikk og fag på samme lag?

Vi trenger fra tid til annen et stoppunkt – en arena der vi kan sjekke temperaturen på ruspolitiske spørsmål. En arena der vi kan reflektere rundt hvorvidt politikk og fag spiller på lag for å forbedre og utvikle rusfeltet, eller om de trekker i hver sin retning.

"Politikk og fag -ikke på lag?" er nettopp tittelen på Fagrådets nasjonale ruspolitiske seminar 12. mai i Oslo. Programmet begynner å ta form og blir publisert innen kort tid.

Fagrådet  har invitert overlege, seksjonsleder LAR og assisterende avdelingsdirektør ved avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus, Christian Ohldieck (bildet) til seminaret. Han er en av forfatterne bak SERAFrapprten som konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å innføre heroinassistert behandling i Norge.  Ohldiecks innlegg har overskriften "Heroinassistert behandling – en prioritert helsetjeneste? Forslag til opioidpolitisk strategi".

Foruten heroinassistert behandling vil Fagrådet også presentere temaer som sprøyterom, overdoser, hepatitt C, medikamentfrie tilbud, opptrappingsplanen og organisering av helsetjenesten.

Seminaret vil foregå på hotell Bristol i Oslo fredag 12. mai fra kl 09.30-15.00.