Nå kommer han til Ruspolitisk Arena i Oslo 10. mai for å snakke om  hvordan fleksibilitet i medisinvalg er en suksessfaktor i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Haltmeyer mener at flere legemidler og økt brukermedvirkning gir mye bedre resultater!

Kom og hør hans spennende erfaringer!

Haltmayer har arbeidet ved lavterskeltiltaket i en årrekke og har blant annet utviklet et respektert og velrennomert tilbud til personer i substitusjonsbehandling tilsvarende vår legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Fleksibilitet er nøkkel til suksess
Haltmayer var tydelig overrasket over rigiditeten som vår studiegruppe beskrev om norsk LAR-medisinering. Han understreket at ved Suchthilfe Wien er fleksibiliteten i den medisinske behandlingen en av suksesskriteriene for at tre av fire står i behandlingen over tid, og samtidig benytter seg av nettverket av behandlingstiltak som er knyttet til senteret.

One Stop - Shop
Suchthilfe Wien ligger rett ved sentralbanestasjonen i Wien sentrum og har både sprøyteutdeling, behandling av Hepatitt A,B og C, poliklinikk, drop in klinikk, ambulant team, dagsenter med aktivitetstilbud, natthjem (26 senger) og koordineringsenhet under samme tak. “One Stop – Shop” er det effektive prinsippet de arbeider etter, – på mange måter lett å assosiere med hensikten til MO-sentrene i Norge, slik Stoltenbergrapporten beskrev den.

De fleste tilbudene ved senteret er gratis inkludert vaksiner for influensa, Hep A og B, gynekologisk undersøkelse, graviditetstest og substitusjonsmedisiner. Det ambulante teamet er bredt faglig sammensatt og inkluderer sosialarbeidere, psykiater, spesialsykepleiere, leger, spesialister i indremedisin, gynekologi, hepatitter og HIV/AIDS. Hver dag deler senteret ut 10 000 sprøyter og samler inn igjen nesten alle gjennom en effektiv returordning.

Fleksibilitet i medisinvalg
Det er 29-33 000 opiatbrukere i Østerrike, 10-12000 av disse bor i Wien. Over halvparten (60 %) av pasientene benytter langtidsvirkende morfin (slow-release oral morphine). De bruker sjelden (kun en av hundre pasienter) burprenorfin/nalaxon (suboxone) siden erfaringene har vært dårlige.

Valget av preparat gjør lege og bruker i samarbeid. Pasienten kan også diskutere bytte av medisin med legen på samme måte som pasienten ville drøftet bivirkninger og effekt av medisiner for høyt blodtrykk. Nær ni av ti leger i Wien er godkjent for å kunne starte opp substitusjons behandling og kun et fåtall (15 %) får behandling i spesialiserte tilbud.

Dr. Haltmyer fortalte at det nærmest ikke er nyrekruttering av opiatavhengige i Wien. De fleste unge velger andre stoffer som amfetamin, kokain eller syntetiske stoffer fortalte han.

Rusavhengige er vanlige mennesker med en sykdom som må behandles, ikke straffes
Senterets erfaring er at urinprøver ikke er særlig nyttig. -Du får best informasjon om du snakker med pasienten, sa Dr. Hans Haltmayer. Uansett risikerer ikke pasientene straff ved å være ærlig om misbruk i Wien. -Vi kan ikke straffe dem for pasientene er jo i en høy risikosituasjon, påpekte spesialisten.

Haltmayer var tydelig på at det nesten alltid er mer risiko forbundet med å frata pasienten medisiner enn å fortsette å tilby behandling. -Det er kun når du har folk i behandling at du kan hjelpe dem, sa han.

Haltmayer sa videre at de av samme grunn, heller valgte rask medisinering av nye pasienter enn å risikere overdoser eller skader knyttet til stoff kjøpt på det illegale markedet. Som et eksempel fortalte de at renhetsgraden på heroin i Wien er på knappe 10 prosent noe som gjør helserisikoen stor.

– Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge rusavhengighet og psykiske lidelser er å stanse overgrep og vold mot barn, sa Dr. Hans Halmayer. Hans erfaring er at de pasientene som lever med tyngst problematikk innen rus- og psykisk helse bærer traumefylte historier.

Velkommen til å høre mer om erfaringene til Hans Haltmeyer 10. mai. Vi gleder oss til Ruspolitisk Arena. Hvis vi vil forandre framtiden må vi forstyrre nåtiden!