Det gjelder blant annet rusreformen hvor KrF er i utakt med hva store deler av fagmiljøet og alle bruker- og interesseorganisasjoner mener. Reformen innebærer at oppfølging av personer som blir tatt for bruk skal få hjelp i helsevesenet i stedet for straff i domstolene.

KrF nestleder Olaug Bollestad (bilde) uttalte også til Klassekampen i romjula at de ønsker innstramming i LAR og vil fjerne lavterskel LAR-tilbud. Det er ikke kunnskapsbasert politikk. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) er helt tydelig på at LAR redder liv og gir økt livskvalitet for mange. LAR arbeidet kan forbedres, men det er ingenting som tilsier at det er å vanskeliggjøre tilgangen til LAR er en forbedring.

Det er ikke tvil om at det fremdeles er forbedringspotensiale i ruspolitikken og innenfor rusfaget. For å lykkes bedre kreves det mangfold og en vifte av tiltak innenfor behandling, i kommunale tiltak og hos ideelle aktører. En slik vifte og mangfold er ikke til hinder for å arbeide kunnskapsbasert.

Partiene som forhandler kan bidra til å forbedre og utvikle politikken og rammevilkårene slik at flest mulig får riktig hjelp ut fra egne ønsker og forutsetninger.

Fagrådets leder har i dag sendt brev til  regjeringsforhandlerne til Høyres, Fremskriftspartiet og Venstres  på Granavolden og bedt om at ruspolitikken ikke reverseres. Men heller at forhandlerne benytter anledningen til forbedre og styrke fagfeltet ytterligere.