Dagen skal være en dag for solidaritet og ansvar med dem som har rusproblemer selv eller i sin familie. Det er ønskelig at vi alle avstår fra bruk  av rusmidler denne dagen. Hvert år har den rusfrie dagen et tema og i år er det arbeid og rusmidler. Alkohol er ikke en privatsak når det går ut over jobben, da har leder en plikt til å bry seg sier direktør Elisabeth Ege i AKAN.

Dagen markeres også flere steder i landet med ulike arrangementer og de har fått med seg en rekke ambassadører til dagen blant annet barneombud Anne Lindboe,  skuespiller Sven Nordin med flere.