Lise Aasmundstad er aktuell fordi hun nylig stod fram i programmet "Hva feiler det deg?" med sin ubehandlede Hepatitt C diagnose fra 1986. Hun har også denne måneden klatret til topps på Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro som en av flere ledsagere til en gruppe tidligere rusavhengige fra Frelsesarmeen i Bærum.

"Hepatitt C betegnes som en stille epidemi – det er på høy tid å bryte den øredøvende stillheten!!" skriver Lise på sin blogg. - Siden jeg fikk påvist diagnosen Hepatitt C, genotype 1, ved en tilfeldig blodprøve i 1986, har diagnosen ligget der som en tung bør. Leverkreft, skrumplever og levertransplantasjon er diagnoser som siden har spøkt i tankene. Familien min har vært konstant bekymret.

Etter over tretti år med diagnosen har hun gått gjennom en krevende og intens kamp for å få behandling med de nye medikamentene. Hun har rett og slett vært for lite plaget og levertallene har vært for lave.

Fagrådet engasjerer seg sterkt i arbeidet for en bedre behandling av mennesker med Hepatitt C virus og har i tidligere saker lagt vekt på at vi ønsker samme medisinske tilnærming som ved HIV-viruset. For HIV starter behandling umiddelbart etter bekreftet smitte nettopp for å forhindre videre spredning. Selv om medisinering av HIV, i likhet med Hepatitt C, ikke gjør pasienten immun nektes ikke pasienten behandling, heller motsatt, pasienten får høyere prioritet ved å bli satt i en risikogruppe med forebyggende medisinering og tettere oppfølging. Det er uverdig at pasienter med Hepatitt C ikke får samme tilbud.

Fagrådet mener også at vi må forebygge smittespredning ved å utrede og medisinere alle Hepatitt C smittede som per i dag er i LAR behandling, i brukerorganisasjoner, i rusbehandling eller soner en dom. Her har vi potensielt flere tusen smittebærere som er i en livssituasjon der de ofte ønsker endring. Behandling av Hepatitt C kan også bidra til å øke motivasjonen for endring og vi må fordomsfritt forebygge blant aktive rusmisbrukere ved å dele ut rent brukerutstyr som askorbinsyre, bomull, kokekar og sprøyter parallelt med informasjon og opplæring om viruset.

Det gledelige er at etter en anbudskonkurranse har prisen pr behandling for dem som har genotype 1 blitt kraftig redusert. Det er kommet flere og bedre legemidler til behandling av viruset de siste årene.

Beslutningsforum har bestemt at alle med genotype 1 nå kan få behandling. Det gjelder ca 40% av de smittede. For genotype 2 og 3 er prisen fremdeles svært høy og det er kun dem som har påvist levercirrose som tilbys behandling. Med andre ord er det fortsatt en lang vei å gå før vi er i mål og ikke minst i tråd med WHOs visjon om å eliminere viruset.

"Politikk og fag - ikke på lag? Rammes Hepatitt C smittede av en øredøvende stillhet?" er Lise Aasmundstads overskrift på Rusfeltets Ruspolitiske Seminar 12. mai.

I lys av diskusjonene og vedtakene på de politiske partienes landsmøter ser vi fram til et forfriskende og nytenkende seminar!