I 2013 hadde nettsiden hele 150 000 treff. Det hele vil fremkomme her på siden under Kurs i rusfeltet og gi  oversikt over hva som skjer i den enkelte måned med utdypende klikk-informasjon. I tillegg vil Fagrådet månedlig gi en oversikt over hva som skjer i aktuell måned i egne artikler under Nytt fra Fagrådet som også går ut i Nyhetsbrev samt på Fagrådets Facebookside. En bedre måte å nå frem til hele det brede rusfeltet i Norge finnes ikke.

For innmelding av kurs, seminarer og konferanser til Kurs i rusfeltet send e-post til fagraadet@rusfeltet.no

For ikke-medlemmer av Fagrådet vil tilsvarende annonsering til Kurs i rusfeltet kunne skje til en pris av kr. 4000.

Det lønner seg å være medlem!