Fagrådets konferanse har gjennom de siste årene vært en av de viktigste arenaene for nettverksbygging, fagutvikling og erfaringsdeling på rusfeltet. Høstens konferanse har også denne gangen stor spennvidde og er relevant for bredden i rusfeltet.  Ulike fagmiljøer bidrar med aktuell forskning, brukererfaringer og klinisk praksis.

Årets tema
"Å sitte lenge gir ingen hvile". Aktivitet og arbeid, både som terapeutisk virkemiddel og meningsbærende innhold i hverdagen, har vært etterspurt i lang tid som tema for rusfeltets fagkonferanse. Vi gleder oss til å presentere et svært spennende program innen kort tid. De sårbare overgangene, NAVs ansvar for aktivitetsplan, IPS, behandlingstilnærminger gjennom aktivitet og arbeidsforberedende metodikk er på programmet, både i plenumsinnlegg og dyperegående parallelle sesjoner.

Påmelding er allerede mulig
Du kan allerede nå melde deg på konferansen 4.-5. Oktober. Konferansen arrangeres på hotell Radisson Blu, Bryggen i Bergen.