Mange av synspunktene vekker debatt men gir grunn til refleksjon uavhengige av om en er enig eller uenig med Bjordal.

Arbeidet for FHN startet for knappe tre år siden da Bjordal gjennomførte en kortere samfunnstjeneste for organisasjonen. Bjordal var på den tiden heroinavhengig. Bjordal trivdes på FHN og ble værende, rusfri. FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo Sentrum. De tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr. Foreningen vokser seg stadig større og har fått mange nye frivillige og flere støttemedlemmer.

Bjordal var innleder ved boklanseringen "Tverrfaglig gatenært rusarbeid" 29. april i år. Boken ble utgitt av 24SJU og er en dokumentasjon på erfaringer og refleksjoner på gatenært arbeid fra 2009. Bjordal takket 24SJU ved lanseringen for å ha gitt han "øyeblikksomsorg uten endringskrav" og ikke minst at 24SJUs hjelp var helt avgjørende på vei inn til avrusning og senere behandling. Bjordal gir en viktig stemme til dilemmaene ved avhengighet og rusbehandling. Vi ser fram til å høre han 22. september under Nasjonal Rusfagkonferanse som i år har tittelen; Avhengighetens pris- hvem tar regninga?