Nesvåg har vært en aktiv del av rusfeltet som tidligere direktør ved Rogaland A-senter og senere som forsker i mange år. Han er ikke redd for å provosere og utfordre fagfolk i rusfeltet med sine synspunkter. De siste årene har kartlegging i kommunene ved hjelp av Brukerplan vært en stor del av arbeidet. 132 kommuner har nå gjennomført Brukerplan kartleggingen og det foreligger i disse dager en nasjonal rapport. Avisoverskriftene har så langt gått på at kommunene ikke fanger opp de unge og de med alkoholproblemer. Men at de har god oversikt over de tyngste miljøene av illegale brukere

Sverre Nesvåg har tidligere ledet arbeidet med evaluering av Rusreformen og nå 10 år etter Rusreformen har Fagrådet utfordret Nesvåg til å se inn i rusfeltets glasskula og si noe om hvilke krav som skal stilles til fremtidens rusfelt.  Da med det utfordrende bakteppet og mulighetene som ligger i dagens rusfelt , også for endring?  Bl.a. med  over 7000 pasienter  i livslang LAR behandling?  Økt bruk av polikliniske tjenester for å hindre fristbrudd og økte utgifter? Fokus på tiltak og hjelp i kommunene for å hindre "dyre" institusjonsinnleggelser? Manglende tilrettelagt hjelp til og kunnskap om unge og eldre  med stort alkoholforbruk? En regjering som har rusfeltet på prioriteringslisten og en forestående Opptrappingsplan?

På Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 5-6 november vil Sverre Nesvåg være en av 10 innledere og det er i tillegg 11 miniseminarer med presentasjoner av erfaringer og resultater fra det brede rusfeltet. Noe for enhver rusfaglig interesse . Samt at årets Rusfagkonferanse er den viktigste møteplassen for å treffe gode rusfelt-kollegaer fra hele landet.

For ansatte i Fagrådets medlemsvirksomheter er det sterkt reduserte priser for konferansen og for oppholdet på konferanse hotellet Royal Garden Radisson Blu midt i sentrum av en pulserende Trondheim.