SERAF er tilknyttet Universitetet i Oslo og Bramness har vært forskningsdirektør siden 2008. SERAF skal være Norges ledende på kunnskap og forskning på rusfeltet og leverer en rekke doktorgrader hvert eneste år.

Han er utdannet lege fra 1991 og spesialist i psykiatri i 2001. Innenfor rusfeltet brukes han som foredragsholder på flere områder. Han er opptatt av misbruk av reseptbelagte medikamenter, har spennende foredrag og mye kunnskap om amfetamin og metamfetamin. Bramness kan også mye om det grunnleggende om avhengighet og skader. Som foredragsholder er han kunnskapsrik og en god formidler.

Vet vi alt om skader ved rusmiddelbruk eller tror vi at vi vet "alt"? Kan Jørgen Bramness gi oss ny kunnskap om skader ved rusmiddelbruk? Det er grunn til å tro at Bramness vil gi konferansedeltakerne noe å tenke på? Vil ikke du også oppleve det?