Fra Kalfaret er det god utsikt over Store Lungegårdsvann og inn mot sentrum. Kalfaret er et av Bergen bys mer fornemme strøk.

Det var fengselsprest Kjell Grønner som etablerte Kalfaret behandlingsenter, og senere Kalfarhuset (oppfølgingsavdeling for fengselsinnsatte).

Individuell tilnærming
Tirsdag besøkte leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen, senteret. Der møtte han klinikksjef Tordis Stokke samt Roger Atle Kårstad og Sindre Nordaker. Alle tre psykologspesialister (bildet).

CRUX Kalfaret behandlingssenter har avtale om 21 døgnbehandlingsplasser og 1 brukerstyrt seng. I tillegg har de poliklinikk, ambulante tjenester og dagbehandling. Døgnplassene er fordelt på to avdelinger; en med 15 plasser og en med 6 plasser. De har driftsavtale med Helse Vest.

CRUX er en landsomfattende ideell og diakonal aktør som driver på flere arenaer enn rusbehandling.

Målgruppen er voksne i alderen mellom 18 og 45 år. Gjennomsnittsalderen er av 27-28 år forteller klinikkleder av inntak og poliklinikk, Roger Atle Kårstad.

All behandling har en individuell tilnærming, men utgangspunktet for ordinær døgnbehandling har en ramme på seks måneder. -Vi opplever at en klar avtale om lengde på innleggelse gir god progresjon i behandlingen, sier Tordis Stokke. Det gis også et tilbud til noen pasienter om stabilisering og utredning. Der varierer oppholdstiden, men inntil åtte uker er vanlig.

Seks av døgnbehandlingsplassene er plassert i et eget hus og er forbeholdt dem som har kort tid igjen av innleggelse og som er i ferd med å etablere seg ute.

CRUX Kalfaret behandlingssenter har ca 35 årsverk og har en stor andel psykologer blant de ansatte. Klinikksjef Tordis Stokke er selv psykologspesialist.

Pasientene kommer fra hele opptaksområdet til Helse Vest, men flesteparten kommer fra Hordaland og Bergensområdet. Som mange andre institusjoner rundt om i landet melder om, opplever også Kalfaret variasjoner i – og nedgang i antall henvisninger.

En tydelig faglig profil
Selv om de setter opp felles ukeprogram, gjennomfører husmøter og gir gruppeundervisning, er det individuell tilnærming, utredning og terapi som står i høysetet. Det er også årsaken til at de prioriterer en høy andel psykologer i ansattegruppen, sier klinikksjef Tordis Stokke. 

Men helt avgjørende for at psykologene skal kunne komme til med sine intervensjoner er miljøterapien som foregår hele døgnet viktig. Det etableres miniteam rundt hver pasient hvor hovedkontakt, psykolog og lege samarbeider med pasienten om individualbehandlingen.

Innen behandlingstilnærming har CRUX Kalfaret behandlingsenter valgt å satse tungt på systematisk opplæring av alle ansatte; felles tilnærming, felles forståelse. – Vi benytter kognitiv tilnærming, traumebevisst praksis og traumeterapi samt MI (motiverende intervju). Systematisk familie- og nettverksarbeid er også en viktig prioritering, forteller de engasjerte psykologene.

Nærhet til sentrum
Fra Bergen sentrum og til Crux Kalfaret behandlingssenter er det bare ti minutter. Er ikke det en stor utfordring å være så nær sentrum og dermed tilgang til rusmidler, undrer vi oss over. -Det er i noen tilfeller en utfordring, men nærhet til sentrum er først og fremst en mulighet, sier de tre nærmest i kor.

Det skal sies at det er tydelige regler og grenser den første tiden i behandlingen. Men pasientene skal trene seg i å bedømme situasjoner, sette grenser og stole på egne krefter. Selvfølgelig er det rusepisoder også her, med da jobbes det terapeutisk med klare avtaler, sier Sindre Nordaker.

Fagrådet takker for gjestfriheten og ønsker CRUX Kalfaret behandlingssenter lykke til i sitt videre arbeid i de vakre villaene.