Risikoen for overdose er betydelig lavere når en røyker heroin sammenlignet med å injisere. Røykerommet har derfor vært et etterlengtet tilbud for folk med rusproblemer.

Fagrådet gratulerer Oslo kommune med et viktig tilbud i kampen mot overdoser.

Etter alle årene med debatt, var dette et stort øyeblikk.
Arild Knutsen, leder FHN (sitat fra Knutsens Facebook-side)

Et paradoks i overdosestrategien

Helt siden 2014 har helsemyndighetene prøvd å motivere folk til å bytte fra å injisere heroin til å røyke gjennom blant annet Switch-kampanjen. De har fått mye kritikk, blant annet av oss i Fagrådet, fordi det har tatt så  mange år å klargjøre røykerommet i Oslo der en stor andel av overdosene har funnet sted.

Vi og mange med oss har vært utålmodige - særlig fordi switch er en av bærebjelkene i den nasjonale overdosestrategien (2014-2017), og ikke minst i etterkant av at ny og utvidet nasjonal overdosestrategi (2019-2022) kom for halvannet år siden. Det har vært et stort paradoks i hele satsningen mot overdoser at det i liten grad har vært (og fortsatt er - rundt om i landet) tilrettelagt for at folk med heroinavhengighet kan inhalere i trygge omgivelser.

Mange vil bli avvist?

Begrensningen er fortsatt den at om du er tilreisende til Oslo med rusproblemer - kan du fortsatt ikke benytte røykerommet. En må ha adressetilhørighet i Oslo og være registrert som bruker av Brukerrommet. 

En annen begrensning er kapasiteten. Til rop.no sier teamleder for Brukerrommet Hanne Langaas at de per i dag ikke har kapasitet til å registrere nye brukere. Spesielt under korona-pandemien er kapasiteten lavere ut fra gjeldende smittevernregler. De klarer å ta i mot drøyt halvparten av dem de vanligvis kan hjelpe - og behovet for flere brukerrom er stor - både i Oslo og i andre byer som Bergen.

1. januar 2019 ble loven som har muliggjort sprøyterommet i Oslo, den såkalte «sprøyteromsloven», omgjort til en «brukerromslov». Dermed ble det åpnet for at brukere også kunne innta andre stoffer på rommet – og ved hjelp av andre metoder. Som å snorte og røyke.