Næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)  (bildet) presenterte nyheten under et besøk på en ideell institusjon for utviklingshemmede i Oslo 19. februar. Det vil skje gjennom forskrift hvor ideelle aktører skjermes fra konkurranse fra kommersielle aktører. Dette er ikke en fordeling på bekostning av offentlig sektor.

Innenfor rusfeltet er det i dag ulike varianter, men det er et stort innslag av ideelle aktører. Av dem som har avtale med et regionalt helseforetak er alle, med ett unntak, ideelle aktører. Innenfor Fritt behandlingsvalg, institusjoner med avtale med Helfo, er det flere kommersielle. I de kommunale tjenestene er det flere som har avtale med både ideelle og kommersielle.

Slik vi forstår forskriften så vil det nå gis adgang til å skjerme ideell sektor, men det er en kan-regel. Kommunen eller staten avgjør selv om utlysningen skal forbeholdes ideell sektor.

I pressemeldingen fra regjeringen sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad;  Regjeringen er tydelig på at vi vil styrke ideelle aktørers posisjon. Historisk har ideelle aktører sett utfordringer i samfunnet og tatt ansvar. Det vil vi at de fortsatt skal gjøre, og jeg er derfor veldig glad for at vi nå åpner for å skjerme ideelle aktører i konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester.

Samtidig er regjeringen klar på at EØS retten ikke er avklart og hvorvidt bestemmelsene i forskriften er i strid med EØS-avtalen.