I kommuneproposisjonen som regjeringen la frem sammen med revidert budsjett tirsdag 15. mai foreslås nye 200 millioner kommunalt rusarbeid i 2019. Det er som en del av Opptrappingsplanen 2016 - 2020. Midlene foreslås igjen som frie midler til kommunene.

Opptrappingsplanen for rusfeltet har lovet 2,4 milliarder til kommunene
Farten på opptrappingen er kraftig redusert hvis dette beløpet blir stående etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019. Da vil det så langt være bevilget 1,6 milliarder av de lovede 2,4 milliardene.

Er det realistisk å vente seg 800 millioner i budsjettet for 2020 eller vil regjeringen svikte i løftet om en historisk satsing på rusfeltet?

Helseminister Bent Høie fikk Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2018 og i begrunnelsen heter det blant annet at Høie er en forutsigbar politiker, han gjør og gjennomfører det han sier han skal gjøre på rusfeltet. Vil han klare det denne gangen?