Leder for nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) Lars Lien kommer til konferansen under overskriften "Recovery for ROP pasienter; hvordan få det til og hva betyr det?"

NKROP beskriver ROP-lidelser på denne måten: "personer med ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-lidelser. Mennesker med ROP-lidelser har krav på utredning, diagnostikk og behandling, men har i mange tilfeller ikke fått den behandlingen de burde ha. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra et bredt spekter av hjelpeapparatet, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenenesten og NAV."

I 2014 presenterte forskerne Ottar Ness, Marit Borg og Larry Davidson, alle fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold resultater fra en studie som blant annet viste hva som ofte hindrer recovery for ROP-pasienter. De pekte blant annet på at lite tilpasset hjelp og fragmenterte tjenester var to av de største utfordringene. Videre beskrev de at enkelte møter med helsepersonell ble hinder dersom hjelperne:
- ikke forstår pasientens livssituasjon
- ikke aksepterer tilbakefall eller skadereduserende tiltak
- gir motstridende råd og anbefalinger
- har høy turnover
- ikke gir oversiktlig informasjon i jungelen av tilbud og tjenester (særlig der rus og psykiatri er organisert i ulike enheter, oppleves byråkrati og mangel på samhandling som et stort hinder for recovery).

Så hva kan så fremme recovery? Hvordan få det til og hva betyr det? Lars Lien er lege, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Dr. med (2003). Fagrådet ser fram til å høre hans tanker om recovery.

Få med deg en spennende fagkonferanse – og la deg inspirere av Lars Lien og flere andre gode innledere!!

Fagrådet deler ut både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for godt ruspolitisk arbeid på konferansen. Konferansens hovedtema er å vise bredde og kvalitet i hva et samlet rusfelt får til av godt rusfaglig arbeid. Som vanlig på Fagrådets konferanser er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil være parallelle miniseminarer hver dag med felles overskrift – dette får vi til!

Konferansen avholdes i Oslo, Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumsmarkering 13. september på det Norske Teatret.