Å gjennomføre Føre Var i Norges tre største byer samtidig gir nye muligheter for nasjonale analyser.

Felles forståelse av rusbruk og utvikling
– Å samles omkring en felles forståelse av rusmiddelbruk og rusutvikling innebærer en unik mulighet til å anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet, skriver leder av Kompetansesenter rus Oslo (KoRus-Oslo), Henning Pedersen og spesialkonsulent Skule Wigenstad (bildet), i Oslo-rapporten.

Føre Var gir muligheten til å få kunnskap om endringer i bruksmønstre og trender i miljøer hvor utviklingen kan endre seg hurtig, som for eksempel utelivet. Føre Var-rapportene fanger opp endringer i rusmiddelbruk, basert på kvalitative og kvantitative data fra mange ulike kilder. Kildene inkluderer eksempelvis data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, rusmiddeltesting, behandling, nettsider, aviser og spørreskjema eller intervju av informanter.

Hovedfunn høst 2018 i Oslo

 • Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA
 • Sterk økning i bruk av cannabis
 • Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av Lyrica
 • Sterk nedgang i bruk og tilgang til Ritalin / Dexedrine

Hovedfunn vår 2018 i Bergen

 • Økning i tilgjengelighet og bruk av kokain
 • Økning i tilgjengelighet på ecstasy/MDMA
 • Stabil bruk og nedgang i tilgjengelighet på cannabis
 • Nedgang i tilgjengelighet og bruk av Valium/diazepam

Hovedfunn høst 2018 i Trondheim

 • Stabilitet i bruk av alkohol
 • Økning i bruk og tilgjengelighet av cannabis
 • Økt bruk av kokain
 • Økt bruk av ecstasy/MDMA
 • Økt tilgjengelighet av anabole virkestoffer

«Det kan virke som om det i blant kommer partier med tabletter med ukjent virkestoff, hvor effekten er uforutsigbar også for brukere som er godt vant med for eksempel Rivotril».
Informant til Føre Var Oslo

Oslo-rapporten forteller at rusutviklingen tyder på at cannabis har blitt mer normalisert, særlig bruk i det offentlige rom og blant yngre brukere.

Hva med bruk av mer ukjente rusmidler?
Respondentene i Oslo ble spurt om de kjente til bruk av rusmidler som intervjuet ikke konkret nevnte. Særlig 2C-B, i tillegg til ketamin ble trukket frem som utbredt.

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoksyfenetylamin) er både et stimulerende og hallusinogent stoff som finnes i pille- og pulverform. 2C-B tilhører stoffgruppen fenetylaminer, og er kjemisk beslektet med for eksempel meskalin (3,4,5-trimetoksyfenetylamin), som er virkestoffet i peyote- og san pedro-kaktusene.
RUStelefonen

Mange av respondentene  fortalte at «Alle typer rusmidler kan kjøpes på nett». Variasjonen er stor og spenner fra cannabis til Fentanyl og piller.

«Mange har begynt å bestille et c-preparat fra Tyskland. Det går gjennom tollen, men kategoriseres som b-preparat i Norge»
Respondent fra Føre Var-rapporten i Oslo

Hva er Føre Var?
Kompetansesenter Rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen), Bergensklinikken, har siden våren 2002 utviklet og drevet et system for overvåkning av rustrender – Føre Var. Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Føre Var sitt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i byene, gjør det mulig å innhente lokale data om rusmidler.

Les hele Føre Var rapporten fra Trondheim

Les hele Føre Var rapporten fra Bergen

Les hele Føre Var rapporten fra Oslo