Norsk psykologforening har godkjent konferansen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer.
Norsk sykepleierforbund har godkjent konferansen som 13 timers meritterende.  Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Kursbevis gis ved forespørsel. Ønsker du kursbevis ta kontakt med sekretariatet på fagraadet@rusfeltet.no eller ta kontakt med oss under konferansen.