15-16 januar viser Skien Diakonale Senter forstillingen "Prøysen og vi" på Teater Ibsen. Det er en forestilling av og med brukere fra ressursgruppa i Skien Diakonale Senter (SDS). Skien Diakonale Senter er et lavterskel frivillig tilbud for rusavhengige som driver dagsenter, hybelhus og natthjem i Skien. SDS drives som en stiftelse og stifterne var ca 20 ulike menigheter i Skien. Ressursgruppa ble startet for å vise at det finnes ressurser hos alle uansett hvor i livet den enkelte er.

Forestillingen er regissert av profesjonelle skuespillere fra Teater Ibsen og resten av staben bidrar med tekniske og praktisk hjelp. Skien Diakonale Senter og Teater Ibsen har i flere år hatt en partnerskapsavtale. Avtalen har bidratt til flere forestillinger blant annet Peer Gynt forestilling, konserter, undervisning m.m. Videre bidrar brukere med forefallende arbeid på teateret og i høst jobbet de dugnad i tre uker under Teater Ibsens storsatsning PS14.

På bildet ser dere Ove Norschou som har vært med i ressursgruppa siden oppstart og har spilt i alle forestillingene til Skien Diakonale Senter og han var også med i Tv serien Husdrømmen som gikk på NRK for fem år siden.