Regjeringen vil gi opptil 400 personer med rusavhengighet i Norge gratis diamorfin. Diamorfin er et kjent medikament i andre sammenhenger og er brukt til blant annet smertelindring hos kreftpasienter.

Høie gir Helsedirektoratet under ett år på å lage rammer for diamorfinbehandling
Det er mange etiske problemstillinger som må på plass, og Bent Høie ber Helsedirektoratet utrede kriteriene som skal bestemme hvilke pasienter som skal inkluderes i prosjektet. Han gir byråkratene i underkant av et år på arbeidet.
Fagrådet er kjent med at det er interne diskusjoner i direktoratet  hvorvidt de har kapasitet til å utrede dette alene eller om utredningen  må gjennomføres av eksterne miljøer.

På sin nettside skriver Regjeringen at de vil utvide tilbudet til mennesker med omfattende rusavhengighet og psykiske lidelser. «Mange lever et uverdig liv og har vært vanskelige å nå med dagens hjelpeapparat. Derfor starter vi nå arbeidet med etablering av et forsøk med heroinassistert behandling i Norge».

- Vi har iverksatt en rekke tiltak for mennesker med rusavhengighet, men vi har ikke gjort nok for rusavhengige med omfattende hjelpebehov. Bruk av heroin i behandling er omdiskutert, men vi kan ikke la dette være uprøvd. Helseminister Bent Høie

Holder løfte
Prøveprosjektet er et svar på en viktig del av ruspolitikken i regjeringens politiske plattform. Formålet er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige, og hjelpe dem til et mer verdig liv.

Les mer på regjeringens nettside