Sammen er det levert en prosjektsøknad til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har i november innvilget søknaden  og gir støtte til et seks måneders samarbeidsprosjekt.

Samarbeidsprosjektet har fått navnet "Den gode hjertebanken" og vil samle inn kunnskap fra hele landet om bruk av fysisk aktivitet både i rusbehandling og psykisk helse behandling, - for så i neste omgang invitere til nettverkssamlinger hvor kunnskapen blir delt. Målsettingen for prosjektet er å lage et praktisk, kortfattet og anvendbart inspirasjonsprosjekt. Prosjektleder er Werner Fredriksen i Rådet for Psykisk helse.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet om din virksomhet systematisk benytter fysisk aktivitet i rusbehandling.

Rusfeltet har lengre tradisjon for å bruke fysisk aktivitet systematisk i sine behandlingstilbud enn psykisk helse, men også innen rus er det mangler. Målet for prosjektet er å bidra til implementering av anbefalingene om fysisk aktivitet i retningslinjer for rusbehandling og retningslinjer for psykosebehandling.

Rådet for psykisk helse og Fagrådet har en intensjonsavtale om samarbeid.