De to organisasjonene hadde et ekstraordinært årsmøte den 15. januar 2018 der det enstemmig ble vedtatt at de framover skal være én stor organisasjon for folk i legemiddelassistert rehabilitering.

Nytt navn
Navnet på den nye organisasjonen blir proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR. Ronny Bjørnestad, tidligere leder i proLAR, går inn i rollen som daglig leder, mens Kjersti Bratlien (tidligere styreleder i LAR-Nett Norge) og Herman August Steffensen (tidligere styremedlem for LAR-Nett Norge) går over i styret for den nye organisasjonen, sammen med dem som tidligere satt i styret til proLAR.

De ansatte får fortsette
Den nye organisasjonen ønsker å beholde mye av grunnmuren fra de to tidligere organisasjonene. Blant annet vil de ansatte i begge organisasjonene fortsette i jobbene sine.  Organisasjonen vil også fortsette som tidligere med å utvikle aktiviteter og prosjekter. Eventuelle endringer vil bli diskutert og tatt stilling til på organisasjonens årsmøte i mai 2018.

En seier for både organisasjonenes medlemmer og for landets LAR-brukere
proLAR og LAR-Nett Norge legger vekt på at sammenslåingen gjør påvirkningskraften til den nye organisasjonen større. I stedet for to mindre organisasjoner, som på hver sin side gjør en innsats for LAR-brukere, vil innsatsen framover samles under en stor brukerorganisasjon. proLAR Nett vil med dette nesten doble antall medlemmer og bli den største brukerforeningen i Norge. Organisasjonen får bedre økonomi hvilket innebærer at flere hender kan bidra til å gjøre LAR- tilbudet i Norge bedre. Organisasjonen står samlet om felles mål og fanesaker.

Fagrådet gratulerer brukerorganisasjonene med sammenslåingen og ser fram til videre samarbeid.