Er du LAR-pasient i LAR Vestfold, LAR Østfold, LAR Fonna, LAR Midt eller LAR Innlandet så ønsker proLAR Nett at du tar kontakt og hjelper dem med sin nye brukerundersøkelse. 

Undersøkelsen er en oppfølging av en tidligere brukerundersøkelse der 1045 pasienter deltok. (PDF, 974KB) Målet er å nå ut til minst dobbelt så mange denne gangen, sier leder av proLAR Nett Ronny Bjørnestad. Til å skrive en rapport har proLAR Nett hyret inn Marianne Pierron, som til vanlig er erfaringskonsulent i Helse Bergen. LAR-legene Gabrielle Welle Strand og Christer Aas er viktige sparringspartnere og skal bidra inn på statistikk og tolkning av svarene.

Vil skape endring og utvikling

Hele undersøkelsen er en ny "bruker spør bruker"- undersøkelse, men proLAR Nett har i tillegg ambisjoner om å kunne bruke eventuelle resultater til innspill inn imot Sykehusinnkjøp og anbudsprosesser som blir gjeldende fra 1. juni 2021. Rapporten vil kanskje ikke kunne påvirke utfallet i første omgang, men forhåpentligvis på sikt, sier Ronny Bjørnestad.

Sykehusinnkjøp HF ble etablert 1. januar 2016 og gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge - som legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. 

proLAR Nett ønsker å formidle rapporten til alle relevante aktører som helseforetak, LAR-poliklinikker, fastleger, ruskonsulenter og politikere. Målet er å få opp status på brukermedvirkning - ikke minst knyttet til valg av legemidler, sier Bjørnestad.

25 spørsmål

For å få mer oversikt over hvordan folk opplever sin LAR-behandling trenger proLAR Nett flest mulige svar på undersøkelsens 25 spørsmål. De har først og fremst planlagt at deltagere kan svare på spørsmålene via en elektronisk link som vil bli lagt ut på proLAR Netts nye nettside www.prolarnett.no innen kort tid. 

Brukerundersøkelsen er anonym og frivillig å delta på. Den eneste opplysningen som fester folk til kartet er kun hvilken LAR-region de hører til.

proLAR Nett håper videre at medlemmer fra organisasjonen kan hjelpe til med å stille opp der folk henter medisiner, ved utleveringssteder og lavterskeltiltak og bistå andre pasienter med å svare - via eksempelvis en IPad. Her trenger proLAR Nett med andre ord hjelp av frivillige, for å nå ut til flest mulig.  

Du som LAR-pasient kan være med å bidra ved å fylle ut spørreskjemaet, men er du i tillegg medlem av proLAR Nett kan du være med å oppsøke steder hvor LAR-pasienter ferdes, og gjennomføre intervjuer med andre pasienter.

Om du syns dette høres spennende ut ber proLAR Nett deg om å sende dem en e-post og fortelle litt om hvem du er, hva du driver med, hvor du bor og i hvilket omfang du kan bidra. Send e-posten til: post@prolar.no

Vil du vite mer, ring Ronny Bjørnestad 41 30 70 39 eller Marianne Pierron 97 16 36 29

proLAR Nett - en brukerorganisasjon AV og FOR pasienter i LAR.
Ivaretakelse av pasientgruppen sine rettigheter, og ikke minst større fokus på de mulighetene som ligger i rehabilitering med LAR har vært og er, en av organisasjonens fanesaker.