Over flere år har det vært en klar politisk satsing på rusfeltet. Mange nye strategier og forventninger er lansert. Samlet øker ressursene med betydelig beløp, men blir det bedre resultater, spør Fagrådet.

Vi kan måle bedre - hvis vi tør
Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner seminaret med seminarets hovedtittel som tema. Så vil vi ta for oss utfordringer ved styring og måling innenfor helse og rusfeltet spesielt. Måler vi rett eller måler vi de rette tingene? Bidrar dagens organisering til et optimalt pasientforløp fra kommune til spesialisthelsetjenesten og tilbake i kommunene? Fagrådet retter denne gang også søkelyset på fagfeltet selv, mangler rusfeltet evne og vilje til å se på seg selv og gjøre nødvendige endringer? Hva svarer pasientene og er vi opptatt av deres mening?

Dyktige innledere
Møt dyktige innledere og debattanter i Sverre Nesvåg, Mona Haugom, Arne Johansen, Anlov Mathisen, Jan Gunnar Skoftedalen, Hanne Brorson, John I Danielsen, Tommy Sjåfell, Kenneth Arctander, Guri Spilhaug og Ole Hope.