Hør politikere, fagforeningsledere, ombud og fagfolk mening om hva som skjer. Er det slik at profesjonenes og fagfolkenes innflytelse reduseres for å gi pasientene retten til å bestemme? Vet egentlig pasienten best eller er det behandleren som vet best? Møt en av Norges mektigste helsetopper Stener Kvinnsland, pasientombud Anne Lise  Kristiansen, kommunaldirektør Arild Hammerhaug, RIO leder Jon Storaas og kommuneoverlege Dagfinn Haarr.  Du møter også sentrale helsepolitikere fra Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og sentrale forbundsleder fra Fellesorganisasjon (FO), Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet.

Ses vi 8.mai?