Seminaret med samme overskrift ble avlyst i mai på grunn av hotellstreiken. Temaet har imidlertid fått ny aktualitet med helse- og omsorgsminister Bent Høies utspill 5. oktober om at personer med rusproblemer trenger helsehjelp framfor straff. Nå kommer både han og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen til Fagrådets ruspolitiske seminar 8. desember!

Fagrådet er glad for å kunne presentere et program med en rekke sterke innledere og vi ser vi fram til et tankevekkende seminar!