Konferansen vil ha et underliggende fokus på hva et samlet rusfelt får til og det er ikke lite. Som vanlig på Fagrådets konferanse er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil også være 4 parallelle miniseminar hver dag som har som felles overskrift - dette får vi til!

På konferansen vil både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for god ruspolitisk arbeid bli delt ut.

Konferansen avholdes i Oslo, på Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumskonferanse 13. september på det Norske Teatret.