Fremtredende fagfolk på rusfeltet holder plenuminnlegg om viktige problemstillinger innenfor temaet rus og somatisk helse. Skader ved rusbruk, pasientsikkerhet, hepatitt C behandling, legespesialiteten, mat redder liv, nye retningslinjer for TSB, brukerstemmen roper "det er min helse", vi får høre fra Trondheims gater, vi får høre Per Sandberg snakke om hvordan det var å prøve Christer sitt liv som rusavhengig og ikke minst skal vi høre Sverre Nesvåg si noe om hvordan han ser for seg rusfeltet utvikle seg fremover.

Vi har en rekke miniseminar som viser mye av det gode arbeidet som foregår over hele landet. Tiltak som kan dupliseres og gjentas andre steder. Her spenner det fra gatefotball til rosa kompetanse og videre til utvikling av gode og innovative tiltak ved St.Olavs hospital.

Vi minner også om at det er reduserte priser for ansatte i medlemsvirksomhetene og for ikke-medlemmer er det fremdeles en god pris.

Konferansen blir søkt godkjent hos legeforeningen og psykologforeningen som godkjent aktivitet i kurs og etterutdanning.