• Vi åpner scenen tirsdag 16. august klokka 09.00 og avslutter torsdag 18. august klokka 17.30. Vertskapsansvaret for Åpen Russcene har vi sammen med Tyrili, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.
  • Du finner oss på taket av Tyrili Arena, Vesterveien 3, midt i Arendal sentrum (gå opp bakken foran den røde steinkirka) 
  • Alle arrangementene er gratis.

Som i fjor har vi proffe lydfolk med oss. De vil hjelpe oss med god lyd på taket, men også perfekt streaming. Alle arrangementene streames på de ulike organisasjonenes Facebook-sider eller YouTube-kanaler

Program Åpen Russcene: 

Vi gjør oppmerksom på at deltagere på arrangenementene vil oppdateres kontinuerlig.
 
Tirsdag 15.august

09.00 – 10.00    Barn og unge bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp.
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon

Deltakere:
Kim Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening
Shimron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn 
Marianne Solberg, nestleder i FO 
Thov Midtbø, seniorrådgiver Barneombudet

Ordstyrer: Anders Dalsaune Jansen, styreleder i Rusfeltets hovedorganisasjon 

11.00 – 12.00    Får fattige i Norge oppfylt sine menneskerettigheter?   
Arrangør: Fattignettverket

Deltakere:
Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge
Mer informasjon kommer.

13.00 – 14.00   Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu – er camping og container godt nok?
Arrangør: Rusfeltets hovedorganisasjons nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner

Deltakere:
Even Røed, Stortingsrepresentant AP
Petter Nyquist, filmskaper
Haakon Elliassen, journalist TV 2            
Arild Knutsen, leder FHN
Tommy Sjåfjell, prosjektleder A-Larm
Marius Sjømæling, generalsekretær BaR, Barn av rusmisbrukere
Vivian Helmersen, proLAR Nett
Asbjørn Larsen, nestleder RIO

14.30 – 15.30   Psykisk uhelse i norske fengsler
Arrangør: Back in the ring

1. Innledninger om psykisk uhelse i norske fengsler
Thale Kristine Bostad (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus og leder for SIFERs Nasjonale fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel
Alexander Medin , leder i stiftelsen "Back in the Ring"
Heidi Bottolfs , avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet

2. Samtale med tidligere domfelte
Tidligere domfelte 
Johan Lothe, daglig leder i stiftelsen "WayBack"

3. Paneldiskusjon
Maria Aasen- Svensrud , første nestleder i justiskommiteen for Arbeiderpartiet
Amalie Kollstrand , Arendal Høyre, kandidat til kommunestyret og fylkestinget
Andreas Sjalg Unneland , justiskommiteen, Sosialistisk Venstreparti
Thale Kristine Bostad  (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS)
Ordstyrer er Hilde Bryhn 

16.00 – 17.00   Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?

- Hva mener "ekspertene»?
Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR), Mental Helse, Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening.

Deltakere:
Innledninger ved:
Karl Olaf Sundfør, styremedlem i Mental helse
Lars Lien, leder i norsk psykiatrisk forening
Kim Karlsen, fagsjef i norsk psykologforening
Espen Gade Rolland, leder i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)

Etterfølgende dialog og debatt med inviterte politikere
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet
Marian Hussein (SV) nestleder i SV og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
Debatt- og møteleder: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Onsdag 16.august

09.30 – 10.30   Hvordan løse framtidens utfordringer med knappe helseressurser?
Arrangør: De brukerstyrte senterne

Deltakere:
De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle hvordan de mener en best kan sikre at mennesker mestrer eget liv.  For å belyse tematikken vil også folk med pasient- og pårørendestemme bli invitert med i samtalen.
Ordstyrer: Karianne Kroglund Monstad, Konsulent, Rud Pedersen Public Affairs

11.00 – 12.00    Huset - Brukerstyrt møteplass for rusavhengige!
Arrangør: proLAR Nett, FHN og A-larm

Deltakere:
Marianne Pierron, Daglig leder, Huset Bergen
Karl Bertil Nordland, Daglig leder, Huset Oslo
Espen Aas, Representant, A-larm
Arild Knutsen, Leder, Foreningen human narkotikapolitikk
Ida Kristine Olsen, Fagansvarlig, proLAR Nett

13.00 – 14.00    65+ Den våte generasjonen - med vin og medisin blir du fin, eller? 
Arrangør: A-larm, Ivareta, BaR Barn av rusmisbrukere, NSFs fagruppe SPOR og Rusfeltets hovedorganisasjon

Deltakere:
Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
Espen Gade Rolland, Leder, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)
Michael Lindholm, Generalsekretær, Ivareta - pårørende berørt av rus
Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR Barn av rusmisbrukere
Kai Øyvind Brenden, Nestleder, Norsk sykepleierforbund 
Kari Henriksen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Hannah Teigland, Fylkestingsrepresentant, Høyre
Hanne Nøding, Debattleder, A-larm

       

15.00 – 16.00   Hva skjer når aksepten for rusmidler øker?
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon

Deltakere: 
Ellen Rønning-Arnesen, AP, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Sandra Bruflot H, stortingsrepresentant
Edvard Kunzendorf, politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe og 1.nestleder i KrFU 

Debattleder: Jan Gunnar Skoftedalen, Rusfeltets hovedorganisasjon

Torsdag 17.august

09.30 – 10.30   Matrise for ROP, forebyggingsoffensiv og rus- og kriminalitetsreduserende arbeid blant unge i Oslo 
Arrangør: Velferdsetaten Oslo kommune

Deltakere:
Synnøve Seljeflot, Programleder PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune
Magne Ådna, Teamleder Nyttig Arbeid/erfaringskonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
Eldbjørg Solvoll, Spesialkonsulent II, Velferdsetaten, Oslo kommune
Ragnhild Audestad, Spesialkonsulent II, Velferdsetaten, Oslo kommune Fride Behrentz Færevaag, Spesialkonsulent, Velferdsetaten og SaLTo-sekretariatet, Oslo kommune
Stine Sundsbø Hollerud, Teamleder Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune

          

11.00 – 11.45   Når blir en bolig et hjem
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg

Et tak over hodet gir oss fire vegger og ly for regnet. Men et hjem blir først et hjem når det fylles med innhold. Gjennom våre #merennbare-aktiviteter vil vi vise hvordan bolig og aktivitet henger sammen. Så ikke fire vegger blir et fengsel med høye dørstokker, men et levende rom med plass for ulik bagasje

13.00 – 14.00    Forebygging, hva er god forebygging?
Arrangør: RIO 

Deltakere:
Even Amandus Røed, Arbeiderpartiet
Anna-Sabina Soggiu, Korus Oslo
Bjørn Vandvik, Politidirektoratet
Erik Lie, Sosialarbeider

16.30 – 17.30    Folk og røvere i Oslo by
Arrangør: Wayback

Hvilke forventninger har folk til fengslene, og er de realistiske?
Hvordan kan vi benytte innsatte som en ressurs i bygd og by?
Hvorfor er det så viktig å beholde et fengsel i Oslo sentrum?
Hvilken betydning har samhandling med livet utenfor fengselet for innsatte?
Hva må til for at Oslo fengsel ikke blir en belastning, men en verdi for folk?

Deltakere: Mer informasjon om paneldeltakere kommer.
Ordstyrer: Simen Iskariot Larsen